Waarom jonge mensen fit20 moeten doen

Wanneer je over iemand zegt: ‘dat is een sterk persoon’ wat bedoel je dan? Meestal bedoelen we dat het iemand betreft die sterk in zijn of haar schoenen staat. Iemand die goed met tegenslagen om kan gaan. Die veerkrachtig is. Een kalm gemoed heeft en realistisch is zonder daaronder gebukt te gaan. In het tijdschrift de New Scientist stond recent een artikel waarin de relatie gelegd wordt tussen de al maar afnemende lichamelijke kracht in onze maatschappij en de juist toenemende mate van depressie en angst. Het blijkt dat ons lichaam een onbewust besef heeft over hoe gezond en sterk onze spieren en botten zijn. Onze spieren en botten geven constant boodschappen af over de kracht en bewegelijkheid van ons bewegingsapparaat. Dit draagt bij aan ons gevoel over wat we aan kunnen. Misschien zijn de boodschappen van onze spieren over hun kracht steeds somberder. Millenials zijn opmerkelijk zwakker qua spierkracht toonde een onderzoek in 2016 aan. Generatie Z is nog zwakker. Daarom is het zo belangrijk dat ook jonge mensen fit20 doen. En waarom we hopen dat in de komende jaren iedere middelbare school en vervolg onderwijsinstellingen een fit20 studio heeft. Zodat we een sterke toekomst ingaan.